Konsultacje społeczne

Projekt zmiany Gminnego programu rewitalizacji Miasta Kalisza
Projekt Gminnego programu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zasady wyznaczania i zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Główny Rynek możliwości
W granicach rewitalizacji
W dobrym nastroju - Planty Miejskie oraz skwer z fontanną przy pl. J. Kilińskiego
Po drodze do parku - ul. Browarna i ul. Piekarska
Zieleń wraca na plac Świętego Józefa