Pierwsze spotkanie konsultacyjne za nami

We wtorek 16 lipca 2019 roku w budynku Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 2-4 odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.

Spotkanie miało charakter informacyjny i przedstawiono na nim czym jest miejscowy plan rewitalizacji oraz dlaczego przystąpiono do jego sporządzenia.

Po krótkiej prezentacji rozpoczęto dyskusje, w ramach której mieszkańcy zgłaszali różne opinie, uwagi, postulaty oraz zadawali pytania. Dotyczyły one zarówno zakresu planowanych prac jak i bieżących problemów obszaru.

Ze szczegółami można zapoznać się w Informacji podsumowującej z otwartego spotkania informacyjnego, która dostępna jest TUTAJ.

Przypominamy, że do 31 sierpnia można złożyć wniosek do planu za pomocą geoankiety dostępnej na stronie: http://sip.gison.pl/kalisz_konsultacje