Zakończyły się działania w ramach diagnozy dot. domu sąsiedzkiego

W ramach konsultacji prowadzonych we współpracy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju rozmawialiśmy:


– z przedstawicielami Urzędu Miasta i jednostek miejskich,
– z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Kaliskiej Rady Seniorów i Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
– z mieszkańcami obszaru Podgórze – Jabłkowskiego podczas badań w terenie,
– z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz ze świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej w Centrum Księdza Orione.

Na podstawie zebranych informacji/relacji powstanie raport, który będzie dla nas podstawą do dalszych działań w planowaniu domu sąsiedzkiego.

Diagnoza dotycząca funkcjonowania domu sąsiedzkiego na Podgórzu przeprowadzona została przez Miasto Kalisz wraz z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z Kościółem Chrześcijan Baptystów w Kaliszu, Stowarzyszeniem Multi.Art. oraz Fundacją Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura.