Dotacje na remonty kamienic w SSR zostały przyznane

W dniu 25 kwietnia 2019 r. podczas VIII Sesji Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacje są jednym z przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Podczas naboru złożono 44 wnioski o udzielnie dotacji, spośród których 23 zostały pozytywnie zweryfikowane podczas oceny formalnej. Następnie Komisja oceniająca wnioski dokonała oceny merytorycznej i zarekomendowała udzielenie dotacji w pełnej wysokości 12 wnioskodawcom oraz 1 dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowano.

Rada Miasta zawnioskowała o zwiększenie puli środków, tak aby wszyscy wnioskodawcy, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną otrzymali dotację.

Przedmiotowe dotacje zostaną wykorzystane m.in. na remonty dachów, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz części wspólnych budynków położonych w obszarze śródmiejskim.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznanych dotacji są dostępne na stronie BIP.