Kurs na Śródmieście – edycja 2018 – historia zapisana w ulicach

W 2018 roku przeprowadziliśmy drugą edycję Kursu na Śródmieście. Jest to akcja kulturalno-animacyjna, której głównym celem jest odkrycie potencjału obszaru m. in. poprzez odtworzenie historii i dziejów przedsiębiorczości. Większość przeprowadzanych przez nas działań ma posłużyć podniesieniu atrakcyjności przestrzeni dla współczesnej funkcji handlowo-usługowej.

Wśród wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, które odbywały się na ulicach Zamkowej, Chodyńskiego oraz Biskupiej, znalazły się dwie wystawy.

W przestrzeni ulic stanęła wystawa, która opowiadała historię kamienic, oraz dzieje przedsiębiorczości, jaka się rozwijała w tym fragmencie Śródmieścia. Przygotowaniem wystawy w części merytorycznej zajęła się Anna Tabaka – historyk sztuki i regionalistka. Grafikę opracował Mariusz Hertmann – specjalista od fotografią reportażowej, reklamowej i inscenizacyjnej, zajmujący się też przygotowaniem i produkcją wydawnictw.

Na murze budynku przy ulicy Biskupiej zawisła wystawa poświęcona postaci Adama Chodyńskiego. Ekspozycję można było oglądać we wrześniu i październiku. Historię tego słynnego i oddanego swojemu miastu kaliszanina opracował Maciej Błachowicz – historyk i regionalista. Grafikę przygotował Mariusza Hertmann.