Projekt PlanTy – podsumowanie

By pielęgnować pamięć o wszystkich wydarzeniach i miejscach, z którymi związana była Babinka, Urząd Miasta Kalisza we współpracy z Fundacją Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura zrealizował projekt PlanTY. Podczas jego trwania zebrano wspomnienia i narracje dotyczące zarówno Kanału Babinki, jak i współczesnych Plant Miejskich. Zorganizowano spacer z regionalistką Anną Tabaką. Mieszkańców zaproszono do opracowania kolaży, które mogą Państwo dzisiaj oglądać na prezentowanej wystawie. Do kolaży wykorzystano wspomnienia mieszkańców spotkanych na Plantach Miejskich oraz opowieści zebrane podczas spaceru historycznego, przeprowadzanego 21 lipca 2018 roku.

Poniżej udostępniamy kolaże powstałe w ramach tego projektu. Wcześniej można było oglądać na wystawie przy fontannie Noce i Dnie.

Zdjęcia wykorzystane przy tworzeniu kolaży pochodzą ze zbiorów: Anny Tabaki, Haliny Marcinkowskiej, Mirosława Przędzika, Mariusza Hertmanna, Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz portalu edukacyjnego Muzea Wielkopolski.

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.