Warsztaty animacji społeczno-kulturowej już za nami

Ostatnie warsztaty z projektu „Kalisz po sąsiedzku”odbyły się w czwartek 13 grudnia. Na kolejnych 5 spotkaniach, które rozpoczęły się pod koniec listopada, omawiane były problemy związane z  budowaniem inicjatyw sąsiedzkich, aktywowaniem mieszkańców osiedli, tworzeniem inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych w małych wspólnotach i społecznościach sąsiedzkich.

Na pierwszym spotkaniu podczas dyskusji poruszane były tematy: diagnozy społecznej, inspiracji w pracy animatora społeczności i programowania działań, sposobów angażowania członków społeczności lokalnych, oraz pracy w zespole projektowym. Panel poprowadzili: Łukasz Molski z Fundacji Chłopaki znad Morza, Monika Mioduszewska-Olszewska – konsultantka programowa w teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, a jednocześnie aktywistka miejska i koordynatorka ogólnopolskiej Antyprzemocowej Sieci Kobiet, oraz Marcin Zaleski z Fundacji Wybudowania. 

Drugie spotkanie poruszające temat współpracy w zespole projektowym zostało podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną z wykorzystaniem teorii gier.

Spotkanie poprowadził  poprowadzi Marcin Mitzner — socjolog, trener, twórca gier i animator z Federacji Mazowia, a zarazem właściciel agencji eventowej GD Events, która tworzy wydarzenia oparte na mechanizmach gier. 

Trzeci panel dotyczący tematyki diagnozy społecznej oraz sposobów jej przeprowadzania i wykorzystania poprowadzili Katarzyna Chajbos i Jakub Walczak z Centrum Praktyk Edukacyjnych. Spotkanie podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części pierwszej zaprezentowano metody i narzędzia diagnozy społecznej. Cześć druga praktyczna polegała na przygotowaniu zadań przez uczestników warsztatów. 

Warsztat o „Projektowaniu działań i budowanie oferty kulturalno-edukacyjnej” poprowadziły: Joanna Pańczak – kuratorka i koordynatorka programu Generatora Malta / Malta Festival Poznań w Fundacja Maltai oraz Agnieszka Różyńska – managerka kultury, twórczyni programów i prowadzącą projekty artystyczno-społeczne. Podczas spotkania uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się więcej o przestrzeni publicznej, o uważności, o zmianie, o nas i wszystkich obok nas w projektowaniu działań.

Ostatnie spotkanie dotyczące finansowania i promocji działań poprowadził Jarosław Ciołek specjalista szkoleniowiec z zakresu działań promocyjnych oraz pozyskiwania funduszy na małe inicjatywy społeczne, na co dzień zajmujący się marketingiem w kulturze. Był też członkiem zespołu eksperckiego – Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego. Prelegent przybliżył temat dzięki licznym praktycznym przykładom. 

Druga część warsztatów poświęcona była finansowaniu projektów ze źródeł lokalnych. Temat ten przedstawiła Magdalena Wiczewska -Specjalista ds. projektów z Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. 


Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Multi.Art na zlecenie Miasta Kalisz.