Podsumowanie spotkań z przedsiębiorcami.

We wtorek 11 grudnia zakończył się cykl spotkań w ramach Kawiarni Przedsiębiorców. Lokalni przedsiębiorcy mieli okazję wziąć udział w czterech spotkaniach, na których omawiane były problemy związane z prowadzeniem biznesu w specyficznej strefie śródmiejskiej.

Poruszano m.in. tematy:
– jak wykorzystywać potencjał prowadzenia działalności gospodarczej w śródmieściu? 
– jak aranżować wnętrza i witryny sklepowe?
– jak powinna wyglądać efektywna sprzedaż?
– jak skutecznie promować działalność gospodarczą, czyli użycie internetu jako skutecznego narzędzia promocji firmy. 

Spotkania prowadzone były przez profesjonalistów z Europejskiej Grupy Doradczej. Zespół EGD tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE, nowoczesnych metod zarządzania oraz systemów jakości. 

Oprócz treści merytorycznych spotkania były też okazją to nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w obszarze rewitalizacji, co może w przyszłości przynieść wymierne efekty synergii.

Projekt realizowało Miasto Kalisz we współpracy z Europejską Grupą Doradczą.