IX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W IX posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza wziął udział Prezydent Miasta Krystian Kinastowski. Podczas spotkania omawiana była m.in. koncepcja przeprowadzenia konkursu architektonicznego na modernizację płyty Głównego Rynku, Nowego Rynku i łączącej je ul. Kanonickiej. 

Wśród omawianych tematów znalazły się też koncepcje budowy woonerfów na ul. Śródmiejskiej i Zamkowej. Pan Prezydent zaprezentował szerszą wizję przebudowy ul. Śródmiejskiej, która zakłada modernizację ulicy od Mostu Kamiennego do Rogatki. 

Pierwsze spotkanie Prezydenta z Komitetem Rewitalizacji było okazją do poznania wizji nowej władzy na sprawy rewitalizacji w naszym mieście.