Program wsparcia dla seniorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS Edycja 2019 ogłosiło konkurs, który umożliwia uzyskanie środków finansowych dla Seniorów na 2019 rok.

O środki finansowe w kwocie do 200 tys zł, mogą ubiegać się lokalne organizacje pozarządowe, które posiadają w celach statutowych działania na rzecz osób starszych.

Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.gov.pl. Dokumenty będą przyjmowane do 21 grudnia, do godziny 16. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.

Więcej szczegółów tutaj.