Zakończyliśmy nabór wniosków o udzielenie dotacji

W piątek 30 listopada zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęły 44 wnioski na łączną kwotę dofinansowania blisko 3,2 mln zł.

Wszystkie wnioski w najbliższym czasie zostaną poddane ocenie formalnej a następnie ocenie merytorycznej. Ta druga zostanie przeprowadzona przez specjalnie powołaną do tego Komisję. O dalszych pracach będziemy informować w najbliższym czasie.

Przypominamy, że Specjalna Strefa Rewitalizacji została w Kaliszu ustanowiona na okres 10 lat i przez ten okres planowane jest udzielanie dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i restauratorskich.