„KURS NA REWITALIZACJĘ” Z DOFINANSOWANIEM!

Dzisiaj już wiemy na pewno, że kaliski projekt „Kalisz – kurs na rewitalizację” dostanie pełne wnioskowane dofinansowanie i będzie mógł zostać zrealizowany.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 20 września 2018r. uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w Konkursie na Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Tożsamą uchwałę w dniu 25 września 2018 r. przyjęła Rada Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej.

Nasz projekt uzyskał największą ilość punktów i uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 14.430.118,35 PLN, zaś kwota dofinansowania 9.687.805,33 PLN.

W ramach projektu powstanie Centrum Aktywności Mieszkańców. Na potrzeby Centrum zostaną zaadaptowane i przebudowane lokale mieszczące się w bloku przy ul. Podgórze 2-4, gdzie powstanie Dom Sąsiedzki oraz lokale mieszczące się w kamienicy przy ul. Babina 1, gdzie swoją siedzibę będzie miało Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach Centrum powstanie także Akcelerator Kultury w obiekcie po byłej hali targowej ROGATKA, przy ul. Nowy Świat 2a.

W zakresie projektu znalazły się również trzy duże zadania związane z przebudową przestrzeni publicznej:

– przebudowa ulicy Śródmiejskiej i Zamkowej i utworzenie tzw. woonerfu,

– przebudowa ulicy Piskorzewskiej,

– rewaloryzacja Plantów Miejskich.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2020 r.

Prezentacja z przedstawienia projektu do pobrania TUTAJ.