Rozmawialiśmy o estetyce przestrzeni publicznej

We wtorek 8 maja 2018 roku w ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące estetyki przestrzeni publicznej zorganizowane przez Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza. Na spotkanie zaproszono Pana Arkadiusza Pacholskiego, który w 2017 zrealizował projekt pn. „Na rogu pięknej i szpetnej”, w ramach którego badał preferencje mieszkańców i gości odwiedzających Kalisz w zakresie wrażeń estetycznych związanych z postrzeganiem przestrzeni publicznych. Ankietowani, którzy brali udział w projekcie mogli wypowiedzieć się m.in. na temat ilości i jakości reklam, estetyki elewacji budynków miejskich, zieleni w przestrzeni miasta.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Hanna Zalewska – Plastyk Miejski, która przedstawiła harmonogram i poziom zaawansowania prac nad wprowadzeniem w Kaliszu uchwały krajobrazowej. Podczas swojego wystąpienia pani Plastyk zaprezentowała też wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców na temat potrzeby regulacji stosowania reklam w mieście oraz zaprezentowała projekt katalogu mebli miejskich.

Uczestnicy spotkania poruszali też tematy związane z koniecznością uporządkowania witryn w lokalach handlowych w mieście. Jako dobry przykład do naśladowania podawano rozwiązania z galerii handlowych czy też opracowany przez plastyka miejskiego w Poznaniu szyldownik, który stanowi wyznacznik dla wszystkich, którzy chcą umieścić reklamę w przestrzeni publicznej.

Z prezentacją Pana Arkadiusza Pacholskiego można zapoznać się tutaj, zaś z prezentacją Pani Hanny Zalewskiej można zapoznać się tutaj.