Kalisz na pierwszym miejscu!

Informujemy, że Miasto Kalisz zajęło pierwsze miejsce po ocenie strategicznej wniosków złożonych w konkursie na rewitalizację (WRPO poddziałanie 9.2.2 – rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Wniosek został teraz skierowany do dalszej oceny formalnej i merytorycznej w ramach WRPO 2014+.

Więcej informacji