Dziś wystartowały konsultacje społeczne Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z ustanowieniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Celem jest usprawnienie realizacji przedsięwzięć społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych strefy. Do 9 maja 2018 roku można zgłosić swoje opinie i uwagi korzystając z formularza konsultacyjnego.