VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W czwartek 12 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne, już VII, posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. W spotkaniu wzięło udział 13 członków Komitetu oraz 11 osób w charakterze gości, wśród których znaleźli się zarówno mieszkańcy, przedstawiciele rad osiedli, jak i zaproszeni przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Kalisza.

Podczas spotkania, zgodnie z przyjętym programem, omówione zostały trzy tematy:

  1. Obiekty mieszkalne w obszarze rewitalizacji oraz harmonogram remontów będących w zasobach MZBM.
  2. Zapoznanie się z projektem „Rewitalizacja Głównego Rynku”.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze Rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Z prezentacją na temat tego punktu można zapoznać się TUTAJ.