Konsultacje społeczne Specjalnej Strefy Rewitalizacji ruszają już 18 kwietnia

Od 18 kwietnia do 9 maja 2018 roku można wnieść swoje uwagi i opinie dotyczące ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Celem powstania Strefy jest usprawnienie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a w szczególności tych o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

Dzięki wprowadzeniu Strefy zarówno właściciele jak i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji będą mogli ubiegać się o dotacje na remonty lub przebudowę swoich nieruchomości, które będą służyły realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały w tej sprawie.

Zarządzenie zmieniające zarządzenia  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Wszelkie informacje na temat konsultacji uzyskać można w Biurze Rewitalizacji: tel. 62 765 43 68, e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl

Formularz konsultacyjny dostępny TUTAJ.