Modernizacja płyty Głównego Rynku przesuniętą na początek września

Prezydent Miasta po konsultacjach z zainteresowanymi, a w szczególności z przedstawicielami przedsiębiorców działających przy Głównym Rynku, podjął decyzję o przesunięciu realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego” na początek września 2018 roku. Zakończenie robót planuje się na koniec kwietnia 2019 roku.

Ostatnia przebudowa nawierzchni placu wokół ratusza miała miejsce w latach 70 – tych XX wieku. Obecny układ komunikacyjny Głównego Rynku został ukształtowany w latach 1919-1933.

 

Wizualizacja płyty Głównego Rynku wg projektu arch. Radosława Żubryckiego