Komunikat dotyczący budowy cieplika na Głównym Rynku

 

ENERGA Ciepło Kaliskie sp. z o.o. informuje, że z dniem 5 kwietnia br. rozpoczyna prace związane
z inwestycją polegającą na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Głównego Rynku wraz
z przyłączem do budynku przy ul. Główny Rynek 20.

Budowa sieci cieplnej na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Mariańskiej zaplanowana została w terminie od 5 do 30 kwietnia, natomiast w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 15 czerwca prowadzone będą roboty budowlane na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Kanonickiej.