VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

W czwartek 12 kwietnia 2018 r. odbędzie się VII posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. 

W programie posiedzenia :

1. „Obiekty mieszkalne w obszarze rewitalizacji oraz harmonogram remontów w budynkach podlegających MZBM” – temat referować będzie pan Ryszard Popławski – Kierownik działu remontów i inwestycji (MZBM) lub pani Monika Juszczak – Kierownik działu zarządzania nieruchomościami (MZBM).

2. „Zapoznanie się z projektem ‚Rewitalizacja Głównego Rynku’ „ – temat referować będzie pani Anna Durlej – Z-ca Naczelnika Wydziału WRMI i pani Monika Hoffman – ds. realizacji inwestycji (WRMI).

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania dotacji na remonty budynków – Biuro Rewitalizacji.

Posiedzenie Komitetu odbędzie się w ratuszu w sali nr 36 o godzinie 16:30. Przypominamy, że wszystkie posiedzenia Komitetu są otwarte dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych.