Zakończyliśmy konsultacje społeczne

29 stycznia 2018 r. zakończyliśmy proces konsultacji społecznych dotyczący zmian wprowadzonych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wpłynęło 60 opinii/uwag/sugestii. Wszystkie zostały wnikliwie i szczegółowo przeanalizowane. Część z nich będziemy rekomendować Radzie Miejskiej Kalisza do uwzględnienia przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zechcieli wziąć udział w konsultacjach.

Z informacją podsumowującą z przebiegu konsultacji społecznych można zapoznać się tutaj.

Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap przygotowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, czyli proces opiniowania przez właściwe jednostki.