O Gminnym Programie Rewitalizacji z seniorami

Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji był przedmiotem spotkania, które w czwartek (25 stycznia 2018r) odbyło się w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Na spotkaniu zaaranżowanym przez Panią Grażynę Mazurek, przewodniczącą Kaliskiej Rady Seniorów, przedstawiciele Biura Rewitalizacji opowiedzieli o zadaniach, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą osób starszych.

Kaliscy seniorzy, to sprawnie działająca grupa zainteresowana sprawami miasta. Osoby skupione w organizacjach senioralnych żywo włączają się w przedsięwzięcia, które mogą polepszyć ich funkcjonowanie w naszym mieście. Są też zainteresowani uatrakcyjnieniem oferty miejskiej skierowanej do ich grupy wiekowej.