Na wizycie studyjnej w Koźminie Wielkopolskim i Jarocinie przyglądaliśmy się działaniom spółdzielni

W środę 24 stycznia 2018 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej działający w naszym subregionie, prowadzony przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi zaprosił przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kaliszu na wizytę studyjną do Koźmina Wlkp. i Jarocina.

W ramach wizyty odwiedziliśmy świetnie funkcjonujący Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. zatrudniający osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. O początkach tego przedsięwzięcia, obecnych działaniach oraz planach na przyszłość opowiedzieli Maciej Bratborski – Burmistrz Koźmina Wlkp, Jerzy Fornalik – Kierownik ZAZ-u oraz Dominik Radwański – Prezes Spółdzielni Socjalnej VIVO, której początki wywodzą się właśnie z ZAZ-u.

W Jarocinie spotkaliśmy się z Z-cą burmistrza Miasta – Robertem Kaźmierczakiem, który opowiadał o działających w mieście spółdzielniach socjalnych, ich kooperacji z Urzędem Miasta oraz o rewitalizacji Jarocina. Szczegóły na temat działalność dwóch spółdzielni socjalnych: ZIELONY JAROCIN, która opiekuje się zielenią w parku Radolińskich i ZMYSŁY prowadzącej Kawiarnię Filmową przy Kinie Echo, a także zajmującej się rehabilitacją ruchową dla osób niepełnosprawnych, przedstawiły ich prezeski – Bożena Kubacka i Małgorzata Niestrawska.