Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji – spotkanie

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, zapraszamy na spotkanie otwarte, które odbędzie się 9 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w ratuszu (sala nr 36).

Na spotkaniu omówione zostaną przyczyny aktualizacji oraz główne zmiany wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zapraszamy!