Kurs na Śródmieście – dziękujemy za udział

W dniach 29-30 września centrum Kalisza odbyło się wydarzenie współorganizowane przez lokalnych przedsiębiorców oraz Biuro Rewitalizacji Urzędu Miejskiego „Kurs na Śródmieście”. W ramach tego wydarzenia lokalni przedsiębiorcy przygotowali szereg atrakcji, dzięki którym mieszkańcy mogli poznać ich biznesy, zaś Miasto zorganizowało wydarzenia towarzyszące – koncerty, zwiedzanie oraz wspólnie z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej oraz Ośrodkiem Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” wystawy prezentujące historię przedsiębiorczości w Kaliszu oraz kaliskich rzemieślników.

Wydarzenie miało charakter pilotażowy, jednak po przeanalizowaniu wszystkich uwag i wniosków będzie organizowane cyklicznie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz przedsiębiorcom za przygotowanie wydarzenia.